- Numer 3 (75) - 2019

altW liście apostolskim "Tertio millennio adveniente" św. Jan Paweł II naucza: „Duch Święty, którego Ojciec posłał w imię Syna sprawia, że człowiek uczestniczy w wewnętrznym życiu Boga, że jest na podobieństwo Chrystu­sa również synem, a także dzieckiem tych dóbr, które są udziałem Syna (por. Ga 4,7). Na tym właśnie polega wiara chrześcijańska «trwania w we­wnętrznym życiu Boga», któremu początek daje Wcielenie Syna Bożego. Duch Święty, który przenika głębokości Boże (por. 1Kor 2,10), wprowadza nas, ludzi, w te głębokości za sprawą ofiary Chrystusa” (TMA 8). Zatem nasze usynowienie względem Boga Ojca dokonuje się dzię­ki synostwu Chrystusa. To Chrystus przez Ducha Świętego daje nam uczestnictwo w tym synostwie Bożym. Przypomina o tym św. Paweł w Liście do Rzymian: „Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrze­sił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8,11). To Boże synostwo każdego człowieka jest zaszczepione w ludzkiej duszy przez łaskę uświęcającą i jest dziełem Ducha Świętego. Bóg zaprasza każdego człowieka do życia w świętości i osiągnięcia życia wiecznego w niebie. W liście do Tesaloniczan św. Paweł przekazuje: „wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 4,3). Ontyczna świętość chrześcija­nina wywodząca się z Boga, zaczyna się w momencie chrztu świętego. Podczas tego sakramentu Duch Święty dokonuje obmycia z grzechów oraz radykalnej przemiany poprzez uświę­cenie i usprawiedliwienie. Duch Święty sprawia, że człowiek otrzymuje udział w synostwie Jezusa Chrystusa, staje się „synem w Synu” (Ga 4,6-7). Wierzący są włączeni we wspólnotę Kościoła i na wzór Chrystusa mają rozwijać synowsko-ojcowskie relacje, które są podstawą miłości i świętości.

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Zeszytów Formacji Katechetów”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki odpowiada na pytanie: Duch Święty czy duch świata?, ks. Wojciech Wojtyła ukazuje elementy chrześcijańskiej etyki życia społecznej, natomiast Magdalena Kinga Bednarska przedstawia wnioski z własnych badań na temat praktyk religijnych dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Łabendowicz zwraca uwagę na uświęcające działanie Ducha Świętego, ks. Wojciech Tkaczyk opisuje sakramenty w ujęciu Św. Cypriana z Kartaginy na podstawie „Listów”, zaś ks. Robert Krawczyk mówi o historiozbawczym wymiarze kerygmatu o człowieczeństwie Chrystusa w Listach św. Jana. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki wyjaśnia zadania katolickiego wychowawcy, Alina Lenarcik-Jurek podkreśla aktualność oczekiwań wobec nauczycieli przedstawionych przez księdza Grzegorza Piramowicza, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz wskazuje na błogosławieństwa jako drogę świętości według nauczania papieża Franciszka. W części dydaktyczno-metodycznej Dorota Mąkosa omawia wykorzystanie muzyki w katechezie i w liturgii, ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski analizuje skuteczność przygotowania do sakramentu małżeństwa w ramach katechezy szkolnej, zaś Bożena Marzec, ks. Michał Borda i Józef Marzec opisują pracę z uczniem powracającym z zagranicy. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy. Szósty dział zawiera recenzję książki Agnieszki Porzezińskiej i ks. Marka Dziewieckiego pt. „Bóg kocha najbardziej. Przygotowanie do I Komunii Świętej w rodzinie” (Wyd. Jedność, Kielce 2019). W ostatniej części zeszytu są zaprezentowane materiały pomocnicze dla katechety, pomoce multimedialne na płytach CD, płyty CD z pieśniami i piosenkami religijnymi w wersji karaoke oraz plansze katechetyczne.

 

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

 

W NASTĘPNYM NUMERZE:
Eucharystia daje życie
– Wychowanie młodych
– Wymogi edukacyjne nauczania religii
– Scenariusze katechez


 


UWAGA!!!
Aby pobrać dany artykuł, kliknij na jego tytuł w poniższym spisie treści.

Artykuły dostępne są w formacie: *.pdf.

 

 

DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCA KOŚCIÓŁ
I PROWADZI DO CHRYSTUSA

 

Słowo wprowadzenia
– ks. Stanisław Łabendowicz

 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

Duch Święty czy duch świata?
ks. Marek Dziewiecki

Między państwem a Kościołem – od autonomii do współpracy. Elementy chrześcijańskiej etyki życia społecznej
ks. Wojciech Wojtyła

Praktyki religijne dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Raport z badań własnych
Magdalena Kinga Bednarska

 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

Uświęcające działanie Ducha Świętego
ks. Stanisław Łabendowicz

Sakramenty w ujęciu Św. Cypriana z Kartaginy na podstawie „Listów”
ks. Wojciech Tkaczyk

Historiozbawczy wymiar kerygmatu o człowieczeństwie Chrystusa w Listach św. Jana
– ks. Robert Krawczyk

 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zadania katolickiego wychowawcy
ks. Marek Dziewiecki

Aktualność oczekiwań wobec nauczycieli przedstawionych przez księdza Grzegorza Piramowicza
Alina Lenarcik-Jurek

Błogosławieństwa jako droga świętości według papieża Franciszka
ks. Stanisław Łabendowicz

 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

Wykorzystanie muzyki w katechezie i w liturgii. Wybrane zagadnienia
Dorota Mąkosa

Skuteczność przygotowania do sakramentu małżeństwa w ramach katechezy szkolnej
ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski

Praca z uczniem powracającym z zagranicy
Bożena Marzec, ks. Michał Borda, Józef Marzec

 

V. FORUM KATECHETÓW

Pan Jezus posyła Ducha Świętego
Iwona Chrząstowska

Ksiądz Jerzy Popiełuszko – orędownik prawdy i wolności
Iwona Łyczek

 

VI. RECENZJE

Agnieszka Porzezińska, ks. Marek Dziewiecki, Bóg kocha najbardziej. Przygotowanie do I Komunii Świętej w rodzinie, Wyd. Jedność, Kielce 2019
Lidia Molak

 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Pomoce dydaktyczne

 

 

Streszczenie artykułów: j. polskialtj. angielskialt

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij na przycisk: "Akceptuję" znajdujący się poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, zobacz: Polityka prywatności – pliki cookies.

Akceptuję pliki cookies od tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk