- Numer 4 (76) - 2019

Spis treści
- Numer 4 (76) - 2019
Program duszpastersko-katechetyczny… (Pastoral and catechetical program…)
Mały Książę i wychowanie (The Little Prince and education)
Integralne wychowanie człowieka (The integral education of man)
Eucharystia daje życie (The Eucharist gives life)
Aspekty cywilizacji śmierci... (Aspects of the civilization of death...
Wartość historii w integralnym wychowaniu... (The value of history for the integral education...)
Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju... (The school and the teacher in the service of the intellectual development…)
Edukacja religijna w systemie szkolnym... (Religious education in the school system...)
Katecheta w szkole w relacji do nauczycieli i rodziców... (The catechist at school in relation to teachers and parents...)
Katecheta (nauczyciel religii) jako wychowawca... (The catechist [teacher of religion] as an educator...)
Wszystkie strony

 

EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE.
WYMOGI EDUKACYJNE NAUCZANIA RELIGII
(THE EUCHARIST GIVES LIFE.
THE EDUCATIONAL DEMANDS OF RELIGIOUS INSTRUCTION)

alt

 

Program duszpasterski na lata 2019-2022 jest kontynuacją wskazań pastoralnych opartych na teologii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w interpretacyjnym kluczu: chrzest – bierzmowanie – Eucharystia. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana” (KKK 1322). Główny układ programu duszpasterskiego tworzą treści adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis, które wyznaczają następujące tematy cząstkowe: 1. Eucharystia – tajemnica wyznawana; 2. Eucharystia – tajemnica celebrowana; 3. Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu. Eucharystia pojmowana jest w kategorii tajemnicy wiary. Założeniem programu jest zaproszenie wszystkich wiernych, osób świeckich i duchowieństwa do bardziej świadomego, aktywniejszego i gorliwszego udziału w Eucharystii, a także do pogłębienia wiary w realną obecność Syna Bożego – Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, co z kolei winno przełożyć się na ich aktywne i gorliwe uczestnictwo w Eucharystii i osobiste zawierzenie się Bogu. Eucharystia nie tylko uobecnia krzyżową Ofiarę Jezusa, złożoną Ojcu za całą ludzkość i dokonaną „raz na zawsze” (Hbr 7,27; 9,12.26; 10,12), ale również ją aktualizuje (por. EE 11), nie powiększając niej, nic do niej nie dodając, ani jej nie mnożąc (por. EE 12). Sprawując Mszę świętą – pamiątkę męki i śmierci naszego Pana, Kościół wykonuje testament samego Chrystusa, który w Wieczerniku polecił swoim Apostołom: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19; 1Kor 11,25). Oblubienica Pana winna czynić to aż do czasów Jego powtórnego przyjścia, co potwierdza św. Paweł, pisząc w Pierwszym Liście do Koryntian: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1Kor 11,26).

 

  
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij na przycisk: "Akceptuję" znajdujący się poniżej tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy, zobacz: Polityka prywatności – pliki cookies.

Akceptuję pliki cookies od tej strony.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk