KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

Publisher: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adress publisher:: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax +48 (48) 340 62 38, tel. +48 (48) 340 62 39

Sekretary publisher:: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. + 48 (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl