KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Marek Dziewiecki, Akceptować czy kochać?, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 15-18.

 

Streszczenie:
We współczesnej psychologii i pedagogice miłość bywa utożsamiana z akceptowaniem drugiej osoby. Jest to postawa błędna, gdyż akceptować to coś mniej niż kochać. Akceptować to mówić: „bądź takim, jakim jesteś!”. Tymczasem kochać to w taki sposób odnosić się do drugiej osoby, by ona nieustannie się rozwijała i by stawała się coraz bardziej podobna do Jezusa, czyli by stawała się najpiękniejszą wersją samej siebie. Miłość wspiera rozwój kochanej osoby, natomiast mylenie miłości z akceptacją odbiera motywację do pracy nad sobą. Doświadczenie uczy, że już osiągnięty stopień rozwoju i dojrzałości wystarczy danej osobie najwyżej na dziś, ale nie wystarczy na jutro. Kto się nie rozwija, temu grozi regres. Kto kocha, ten przyjmuje do wiadomości prawdę o cechach i zachowaniu drugiej osoby, wspierając w niej to, co pozytywne i mobilizując ją do pokonywania tego, co w niej niedojrzałe czy co niedojrzałe w jej relacjach z innymi ludźmi.

 

Słowa klucze:
akceptacja, kochanie, miłość

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl