KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Marek Dziewiecki, Duszpasterstwo małżeństw w kryzysie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 18-26.

 

Streszczenie:
Typowe dla naszych czasów jest to, że w obliczu małżeństw w kryzysie duszpasterze skupiają się przede wszystkim na szukaniu kontaktu z tymi małżonkami, którzy złamali swoją przysięgę, związali się z kimś innym i żyją w związkach niesakramentalnych. To poważny błąd, gdyż Jezus najpierw wspierał krzywdzonych, a następnie upominał błądzących. Pierwszym zadaniem kapłanów jest tworzenie grup wsparcia oraz udzielanie indywidualnej pomocy małżonkom opuszczonym, którzy trwają w wierności małżeńskiej. Trwanie w wierności Bogu, sobie i niewiernemu małżonkowi jest trudne, a jednocześnie błogosławione, gdyż daje szansę na uratowanie małżeństwa i rodziny, jeśli ten, kto odszedł, zastanowi się, nawróci, przeprosi i wynagrodzi. Gdy chodzi natomiast o duszpasterstwo małżonków żyjących w związkach niesakramentalnych, czyli cudzołożnych, to zadaniem kapłanów jest życzliwe, cierpliwe, a jednocześnie stanowcze mobilizowanie ich do nawrócenia oraz powrotu do opuszczonego małżonka.

 

Słowa klucze:
duszpasterstwo, małżeństwo, kryzys

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl