KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Rafał Bednarczyk, Wychowanie patriotyczne na katechezie jako naturalna powinność Kościoła, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 27-36.

 

Streszczenie:
W tradycji polskiej wychowanie patriotyczne zawsze było powiązane z formacją religijną, a Kościół katolicki, zwłaszcza w chwilach zagrożeń czy niewoli, zawsze występował w obronie polskości. W obliczy współczesnych zmian cywilizacyjnych i geopolitycznych następuje coraz silniejsza migracja i integracja narodów. Procesy globalizacji i europeizacji wpływają przez to na zmianę podejścia do pojęć ojczyzna, patriotyzm i polskość. W tym kontekście rodzą się pytania: czy Kościół nadal powinien zajmować się wychowaniem patriotycznym Polaków i czy stereotyp Polak-katolik ma nadal obowiązywać? Argumenty przekonujące o zasadności misji Kościoła do wychowania patriotycznego wynikają z polskich doświadczeń historycznych, z badań socjologicznych (blisko 70% Polaków jest zadnia, iż wychowanie religijne dzieci w rodzinach jest wyraz patriotyzmu) oraz z motywów ściśle teologicznych. Patriotyzm, w świetle tej ostatniej argumentacji, nie może być wartością absolutną, bo to prowadzi do nacjonalizmu, a nawet faszyzmu. Jeśli wartością najwyższą w życiu narodu jest Bóg i ustanowione przez Niego prawo, to rozwijany w tym duchu patriotyzm będzie miał charakter uniwersalny. Kościół podejmując wychowanie patriotyczne powinien uwzględniać wyzwania współczesności, aby mogło ono służyć formacji ludzi świadomych swych narodowych i duchowych korzeni, przeżywających swój patriotyzm w sposób twórczy i świadomy, a przy tym otwartych na współpracę i koegzystencję z przedstawicielami innych narodów żyjących w naszej "globalnej wiosce".

 

Słowa klucze:
wychowanie, patriotyzm, katecheza, Kościół

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl