KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Stanisław Łabendowicz, Troska Kościoła o młodzież w ujęciu dokumentów Synodu Biskupów pod hasłem: "Młodzież, wiara, i rozeznanie powołania", „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 37-48.

 

Streszczenie:
Każdy młody człowiek ma coś do ofiarowania nie tylko Kościołowi, ale także światu "przez sam fakt swojego istnienia i dary, które posiada i którymi się dzieli". W ten sposób może pomóc Kościołowi i światu w odmłodzeniu ich oblicza. W dniach 3-28 października 2018 r. odbył się w Rzymie Synod Biskupów pod hasłem: "Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania". Uczestnicy wsłuchiwali się w głos "wiecznie młodego" Jezusa Chrystusa i chcieli rozpoznać w Nim liczne głosy młodzieży, jej "okrzyki radości, narzekania i milczenia" oraz "przyczynić się do ich radości, aby oczekiwania stały się ideałami". Motywem przewodnim była troska Kościoła o młodzież, aby mogła rozwijać to wszystko, co jest bogactwem jej życia.

 

Słowa klucze:
Kościół, młodzież, Synod Młodych, Młodzież, wiara, i rozeznanie powołania

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl