KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Artur Fura, Sakrament pokuty i pojednania sakramentem uzdrowienia, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 49-56.

 

Streszczenie:
Sakramenty uzdrowienia łaskę Bożą ożywiają albo – gdy człowiek z własnej winy straci ją – przywracają. Dzięki nim wspólnota Ludu Bożego nieustannie odradza się w łasce uświęcającej i coraz ściślej łączy się ze swoim Zbawicielem – Jezusem Chrystusem. W sposób szczególny dokonuje się to poprzez sakrament pokuty i pojednania, którego wielki sens i przydatność w życiu duchowym chrześcijan potwierdził Katechizm Kościoła Katolickiego. W tym sakramencie nawracający się grzesznik powraca do jedności z osobami Bożymi i wspólnotą Kościoła. Dzięki doświadczeniu Bożego miłosierdzia grzesznik odzyskuje zdrowie i siły do pełnienia misji Chrystusa, który przez posługę Kościoła w Duchu Świętym jednoczy ludzi wokół swego Ojca.

 

Słowa klucze:
sakrament pokuty i pojednania, spowiedź, sakrament uzdrowienia

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl