KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Marek Dziewiecki, Wychowanie moralne chłopców, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 57-80.

 

Streszczenie:
Sfera moralna to najważniejszy przejaw ludzkiej inteligencji. To bowiem ten rodzaj inteligencji, który pomaga nam odróżniać te nasze zachowania i relacje z innymi ludźmi, które prowadzą do świętości i radości od tych zachowań i więzi, które prowadzą do krzywd i cierpienia. Wrażliwość moralna to odróżnianie szczęścia od nieszczęścia, błogosławieństwa od przekleństwa. To mądrość, która dosłownie ratuje nam życie. Wyjaśnianie tej prawdy chłopcom to podstawa wychowania moralnego. Dzięki temu rozumieją oni, że moralność to nie coś narzucanego przez rodziców czy Boga, ani niepotrzebne ograniczanie wolności, lecz warunek szczęśliwego życia. Dojrzałość moralną osiągają ci chłopcy, którzy wiedzą, jaki zysk przynosi im respektowanie poszczególnych przykazań Dekalogu i przed jaką krzywdą czy cierpieniem ich chroni. Wychowanie moralne osiąga swoją pełnię wtedy, gdy dany chłopiec uczy się dojrzale kochać i gdy już wie, że szczęśliwi są jedynie ci ludzie, którzy kochają w sposób wierny, ofiarny i odpowiedzialny.

 

Słowa klucze:
wychowanie, moralność, chłopcy

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl