KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Damian Fołtyn, Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 80-86.

 

Streszczenie:
Idąc ulicą, czy jadąc autobusem nikogo nie dziwi widok dorosłych osób korzystających ze smartfona. Ale za to może dziwić sytuacja, kiedy to rodzic prowadzi wózek z małym dzieckiem, które wpatrzone jest w bajkę wyświetlaną na tablecie czy smartfonie. Od najmłodszych lat dzieci i młodzież są użytkownikami mediów. Bardzo często nie mają nawet świadomości ogromnego wpływu i oddziaływania tych narzędzi na ich postawy oraz zachowania, czego konsekwencją mogą być problemy natury psychicznej, fizycznej, czy interpersonalnej. Istnieje zatem uzasadniona konieczność wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu.

 

Słowa klucze:
media, wychowanie, wychowawca, dzieci, młodzież, środki społecznego przekazu

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl