KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Sylwester Podgórski, Prawo Boże a młodość i wychowanie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 87-94.

 

Streszczenie:
Niniejsza praca stanowi częściową katechetyczną weryfikację, z którymi przykazaniami Dekalogu młodzież ma największe trudności. Opracowanie zagadnienia związanego z tym problemem oparte zostało na wypowiedziach młodzieży i ich doświadczeniach oraz wybranej literatury katechetycznej. Pomimo coraz większej laicyzacji świata, to właśnie na dekalogu oparte jest życie społeczne większości państw na świecie. Prawo Boże jest wspólnym mianownikiem niezależnie od koloru skóry i współrzędnych geograficznych. Jest też fundamentem wychowania w wierze chrześcijańskiej, ponieważ zawiera niekwestionowane zasady wychowania.

 

Słowa klucze:
dekalog, katecheza, wychowanie, moralność

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl