KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

Alicja Szubartowska, Maria Wagner, ks. Radosław Chałupniak, Obrazy malarskie w patriotycznym wychowaniu młodzieży na katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 95-104.

 

Streszczenie:
Artykuł wprowadza w zagadnienie wykorzystania obrazów o tematyce historyczno-patriotycznej na katechezie młodzieży. Edukacja religijna łączy się tutaj wyraźnie z wychowaniem estetycznym i patriotycznym. Współczesna młodzież, tak mocno związana z cywilizacją obrazu, potrzebuje odniesień do narodowych tradycji. W artykule na zasadzie przykładu wskazano sposób wykorzystania czterech malarskich arcydzieł ważnych polskich twórców: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskego oraz Jacka Malczewskiego. Obrazy mogą być ważną i inspirującą pomocą w podejmowaniu na katechezie tematów związanych z odkrywaniem i tworzeniem własnej tożsamości, zwłaszcza odniesień do Ojczyzny, do jej historii i wartości.

 

Słowa klucze:
patriotyzm, młodzież, katecheza, malarstwo, wychowanie estetyczne

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl