KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Grzegorz Opiela, Duszpasterstwo sakramentalne osób niepełnosprawnych w parafii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, r. 19, nr 1(73), s. 104-112.

 

Streszczenie:
Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych, w które mocno wpisuje się katecheza specjalna przygotowująca do sakramentów jest w dzisiejszych czasach ogromnym wyzwaniem. Owoce tych działań wychowawczych stanowią dotąd niewydobyte pokłady wiedzy i nowego doświadczenia. Tradycyjne apostolstwo ludzi dotkniętych dysfunkcją lub defektem realizuje się poprzez stałe przedsakramentalne spotkania formacyjne, aktywny udział w różnych grupach przyparafialnych, a także na katechezie w szkołach integracyjnych bądź specjalnych. Duszpasterstwo sakramentalne osób niepełnosprawnych w parafii jest zatem tematem wieloaspektowym i niezwykle złożonym. Podejmując tę tematykę, należy zawsze skupić się na indywidualnym podejściu do osoby niepełnosprawnej, jak również dokonać wzmożonej refleksji dotyczącej stadium jej obniżonej sprawności intelektualnej, fizycznej bądź obopólnej.

 

Słowa klucze:
duszpasterstwo, sakrament, duszpasterstwo sakramentalne, niepełnosprawni, parafia

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl