KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Marek Dziewiecki, Eucharystia i miłość, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 5-8.

 

Streszczenie:
Eucharystia to miejsce szczególnego spotkania z Bogiem. Po zmartwychwstaniu Chrystus pozostaje z człowiekiem do końca doczesności, fizycznie dla nas obecny w swoim Ciele i w swojej Krwi. Bóg wie, że im bliżej jest nas ten, kto kocha, tym bardziej nas umacnia swoją miłością. W Eucharystii Bóg potwierdza, że każdego z nas wziął z miłością od naszego poczęcia, że nam każdego dnia na nowo błogosławi, że pomaga nam połamać w sobie to, co przeszkadza nam kochać i że rozdaje nas bliźnim jako Jego dar bezinteresownej miłości. Sprawdzianem owocnego korzystania z Eucharystii jest nasza miłość do innych ludzi, zwłaszcza do tych, którzy są w fizycznej, psychicznej czy duchowej potrzebie i którzy nie są w stanie się nam odpłacić.

 

Słowa klucze:
Eucharystia, postacie eucharystyczne, miłość

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl