KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Damian Fołtyn, Człowiek wobec mediów. Media wobec człowieka, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 9-18.

 

Streszczenie:
Współczesny człowiek nieustannie ma do czynienia z mediami. Korzysta z nich w domu, w szkole, w pracy, w czasie wolnym. Stąd w niniejszym artykule zostały podjęte kwestie terminologiczne związane ze środowiskiem środków społecznego przekazu. Autor artykułu ukazał również klasyfikacje i funkcje mediów. Ponadto podjął zagadnienie dotyczące oddziaływania mediów na odbiorcę.

 

Słowa klucze:
media, mass media, środki społecznego przekazu, funkcje mediów, oddziaływanie mediów

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl