KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Sylwester Jaśkiewicz, Natura ofiarnicza Eucharystii w oparciu o encyklikę „Ecclesia de Eucharistia” papieża Jana Pawła II, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 29-38.

 

Streszczenie:
Artykuł podejmuje zagadnienie ofiarniczego charakteru Eucharystii w oparciu o encyklikę papieża Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. Dokument ten, u początku nowego stulecia i tysiąclecia koncentruje uwagę na najcenniejszym skarbie Kościoła, jaki został mu powierzony, a jest nim uobecniająca się właśnie poprzez Eucharystię jedyna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa. Każda Eucharystia nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, ani też jakąś odrębną ofiarą, ale uobecnia sakramentalnie ofiarę Krzyża, przy czym w żaden sposób jej nie powiększa, niczego jej nie dodaje ani jej nie pomnaża. Pełne rozumienie natury ofiarniczej Eucharystii oznacza także to, w czym ofiara ta znajduje swoje wypełnienie, a więc tajemnicę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ponieważ Eucharystia powinna być przeżywana w swej integralności, dlatego też obok ofiary, istotnymi jej wymiarami są obecność i uczta. Ofiarnicza natura Eucharystii domaga się ofiarniczej postawy wiernych.

 

Słowa klucze:
Eucharystia, Ofiara Chrystusa, encyklika Ecclesia de Eucharistia, natura ofiarnicza

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl