KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Stanisław Łabendowicz, Biblical formation of catechists (Biblijna formacja katechetów), „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 39-50.

 

Streszczenie:
Biblijna formacja katechety wymaga nie tylko dobrej formacji okresowej przez studia teologiczne, ale także formacji permanentnej. Służba Słowu Bożemu wymaga pogłębiania duchowości i nieustannej jedności z Chrystusem. Wymiar biblijny formacji katechety obejmuje trzy fazy kształcenia: 1) kształtowanie tożsamości katechety i jego duchowości; 2) kształtowanie u katechety wiedzy biblijnej dla lepszego zrozumienia Słowa Bożego; 3) kształcenie umiejętności przekazu, czyli zdolności metodycznych katechety oraz form dostosowanych do wieku odbiorców i konkretnych warunków katechizowanych.

 

Słowa klucze:
Biblia, formacja, katecheta, biblijna formacja, permanentna formacja, tożsamość katechety

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl