KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Marek Dziewiecki, Wychowawca na miarę wyzwań XXI wieku, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 51-72.

 

Streszczenie:
Wychowanie to pomaganie wychowankowi, by stawał się kimś coraz bardziej podobnym do Boga. Istotną cechą wychowania katolickiego jest integralność, czyli troska o rozwój dziecka i nastolatka w każdej sferze człowieczeństwa. Tego uczy nas Jezus, który troszczył się o zdrowie spotykanych ludzi, pomagał im mądrze myśleć, panować nad ciałem i emocjami, budować dojrzałe więzi międzyludzkie, a nie tylko osiągać dojrzałość w sferze moralnej, duchowej czy religijnej. Tego typu holistyczne podejście do wychowania jest konieczne zwłaszcza w XXI wieku, w obliczu ideologii, które obiecują człowiekowi wolność i szczęście, a w rzeczywistości promują taki styl życia, który prowadzi do krzywd, uzależnień i cierpienia. W konsekwencji kompetentny wychowawca ma być przyjacielem, świadkiem, profilaktykiem i ratownikiem, a nie tylko nauczycielem wychowanków.

 

Słowa klucze:
wychowanie, kompetentny wychowawca, świadek, budowanie więzi międzyludzkich

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl