KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Stanisław Łabendowicz, Edukacja religijna a wychowanie w prawdzie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 87-98.

 

Streszczenie:
Katecheza, jeśli ma być owocna, powinna zawierać prawdę zbawczą, która jest połączona z przeżyciem, doświadczeniem i działaniem. Wychowanie do prawdy polega na poszukiwaniu jej oraz świadczeniu o niej w różnych sytuacjach życiowych. W wychowaniu religijnym dąży się do uzupełnienia wychowania o wartości chrześcijańskie. Poznanie prawdy o Chrystusie jest fundamentem i celem katechezy. Katecheza szkolna przekazuje treści dotyczące wiary i prawdy. Zasadniczym celem katechezy jest poznanie prawdy o Bogu, czyli wzbudzanie i rozwijanie wiary oraz wielu wartości jej towarzyszących, takich jak: prawda, dobro, piękno.

 

Słowa klucze:
katecheza, edukacja religijna, wychowanie, prawda

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl