KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Marek Dziewiecki, Katecheza jako forma komunikacji, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 99-104.

 

Streszczenie:
Wychowanie, w tym także wychowanie religijne, dokonuje się przede wszystkim poprzez świadectwo wiary i życia, jakie dorośli dają dzieciom i młodzieży. Świadectwo to także istotny wymiar katechezy. Głoszenie Chrystusa i dawania świadectwa dokonuje się jednak zawsze za pomocą określonych słów i czynów. Zadaniem katechety jest głoszenie Ewangelii i dawanie świadectwa osobistej wiary w taki sposób, by był on zrozumiały i pociągający dla katechizowanego. Warunkiem, by tak było, jest dobór odpowiedniej formy komunikowania, a także taki dobór języka i argumentów, by przekazywane treści były zrozumiałe i przekonujące dla wychowanków, a nie jedynie dla wychowawcy. Wzorem jest tu sam Jezus, który fascynował słuchaczy swoim sposobem bycia i komunikowania.

 

Słowa klucze:
katecheza, forma komunikacji, wychowanie

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl