KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

JUBILEUSZ KATECHETÓW, RZYM, 9-10 GRUDNIA 2000


Słowo wprowadzenia – ks. bp Jan Chrapek
Słowo od Redakcji – ks. Stanisław Łabendowicz

 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 
 • JUBILEUSZ KATECHETÓW I NAUCZYCIELI RELIGII – Rzym 9-10 XII 2000
 • Słowa powitania wypowiedziane przez kardynała Castrillón Hoyosa, Prefekta Kongregacji ds. Kleru – Bazylika św. Pawła za Murami, 9 grudnia 2000
 • Homilia kardynała Jamesa Francisa Stafforda, przewodniczącego Papieskiej Rady Świeckich wygłoszona podczas Mszy świętej odprawionej 9 grudnia 2000 r.
 • Katecheci, nauczyciele religii a tajemnica Kościoła – kardynał Darło Castrillón Hoyos, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa.
 • Słowa pozdrowienia Ojca Świętego przez kardynała prefekta Darło Castrilón Hoyosa
 • Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie Mszy świętej z udziałem katechetow i nauczycieli religii – 10 grudnia 2000
 • Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (fragmenty) – 10 grudnia 2000
 • Nowa ewangelizacja – kardynał Józef Ratzinger
 • Świadectwo – dr Manfred Lutz
 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Wielki Jubileusz – czasem łaski – ks. Zbigniew Gaczyński
 • Deklaracja Dominus Iesus – ks. Sylwester Jaśkiewicz
 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Asertywność i empatia a wychowanie – ks. Marek Dziewiecki
 • Cele i metody wychowania chrześcijańskiego – ks. Marek Dziewiecki
 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Udział katechety w tworzeniu i realizacji planu wychowawczego w szkole podstawowej – Urszula Seredyn
 • Rola i zadania opiekuna stażu jako osoby wspomagającej rozwój zawodowy nauczyciela stażysty – Ewa Majcher
 

FORUM KATECHETÓW

 • Jubileuszowa Pielgrzymka Katechetów do Rzymu – Bożena Salek
 • Męczennicy wiary – katecheza dla szkół średnich – Bożena Salek
 • Znaczenie wiary w życiu człowieka – plan metodyczny katechezy – Ewa Pajestka


VI. RECENZJE

 • Ks. Jerzy Bagrowicz. Edukacja religijna współczesnej młodzieży – ks. Paweł Mąkosa
 

VII. NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl