KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

W KIERUNKU KATECHEZY EWANGELIZACYJNEJ

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. bp Kazimierz Nycz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • 1. Ewangelizacyjny wymiar katechezy – ks. Stanisław Łabendowicz
 • 2. Wpatrzeni w oblicze Jezusa Chrystusa – ks. Sylwester Jaśkiewicz
 • 3. Bądźcie doskonali. Refleksje nad Listem Apostolskim Jana Pawła II Novo millennio ineunte – ks. Roman Kuligowski

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • 1. Wtajemniczenie dzieci w liturgię – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • 2. Etyczne aspekty klonowania – ks. Jarosław Wojtkun

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • 1. Pedagogika pragnień – ks. Marek Dziewiecki
 • 2. Pedagogika miłości – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • 1. Postawy młodzieży wobec przejawów agresji – Anna Jęczmyk
 • 2. Prezentacja wybranych metod aktywizujących – Ewa Pajestka
 • A/ Colage
 • B/ Wywiad biblijny
 • 3. Dokumentowanie stażu w awansie zawodowym nauczycieli – Ewa Majcher

V. FORUM KATECHETÓW

 • 1. Prymas Polski, Stefan Wyszyński – Czciciel Maryi – s. Grażyna Zelek
 • 2. Stefan Kardynał Wyszyński – obrońca wiary i Ojczyzny – Elżbieta Bieniek
 • 3. Kardynał Stefan Wyszyński – obrońca praw Kościoła i człowieka – Jolanta Strojek

VI. RECENZJE
VII. NOWOŚCI WYDAWNICZE

 • Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl