KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • 1. Ku dojrzałości moralnej – ks. Roman Kuligowski
 • 2. Aktualny obraz katechety – Lidia Mergalska
 • 3. Mysterium lunae – ks. Sylwester Jaśkiewicz

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • 1. Hagiografia jako źródło katechezy – ks. Adam Orczyk
 • 2. Rodzina miejscem głoszenia wartości życia – ks. Jarosław Wojtkun

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • 1. Pedagogika pragnień. Miłość a wychowanie: od analfabetyzmu i rozczarowania do dojrzałości – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • 1. Ewaluacja edukacyjna w pracy katechety – Anna Zellma
 • 2. Procedura awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego – Bożena Sałek

V. FORUM KATECHETÓW

 • 1. Katecheza o świętym Stanisławie – Elżbieta Bieniek
 • 2. Scenariusz katechezy dla kl. II gimnazjum – Szacunek dla historii własnego narodu
 • 3. Miejsce katechetów w drodze awansu zawodowego nauczycieli – s. Sabina Kościuk
 • 4. Przesłanie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia do młodzieży polskiej (montaż słowno-muzyczny) – Lidia Mergalska

VI. NOWOŚCI WYDAWNICZE

 • 1. Aspekty prawne nauczania religii rzymskokatolickiej w polskim systemie oświatowym
 • 2. Umocnieni łaską Duch Świętego

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl