KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

PERMANENTNA FORMACJA KATECHETÓW

 

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Formacja katechetów – ks. bp Kazimierz Nycz

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Przekaz prawdy o Bogu zadaniem katechezy w rodzinie – ElżbietaOsewska
 • Wobec tajemnicy Bożego Narodzenia – ks. Sylwester Jaśkiewicz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Psychopedagogiczna formacja katechetów – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii według przepisów oświatowych – Anna Dakowicz
 • Możliwości awansu zawodowego dla nauczycieli w tzw. „Ustawie czyszczącej”
 • Wpływ osobowości katechety na kontakty z uczniami – UrszulaSeredyn

V. FORUM KATECHETÓW

 • A) Scenariusz
 • Adwent czasem czujnego oczekiwania – Ewa Pajestka
 • Pasterze znajdują Dzieciątko Jezus – bp Edward Materski
 • Mędrcy ze Wschodu – bp Edward Materski
 • B) Propozycje inscenizacji
 • Misterium Bożonarodzeniowe – s. Sabina Kościuk
 • W dzień Bożego Narodzenia – Halina Kańska
 • Jasełka – Urszula Seredyn

VI. NOWOŚCI WYDAWNICZE

 • 1. Umacniać i pogłębiać więź ze słowem Bożym. Rekolekcje adwentowe
 • 2. Najnowsze dokumenty Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w zakresie katechizacji szkolnej i parafialnej

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl