KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Chrześcijańska nadzieja owocem łączności z Jezusem miłosiernym – ks. Krzysztof Badeński
 • Grzech i nędza człowieka wobec miłosierdzia Bożego w Wyznaniach św. Augustyna – ks. Sylwester Jaśkiewicz


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Miłosierdzie – terminologia biblijna – ks. Zbigniew Niemirski
 • Sakrament pokuty jako dar miłosiernego Chrystusa – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • Papieskie zamyślenie nad tajemnicą miłosierdzia – ks. Jarosław Wojtkun

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Profilaktyka w szkole – ks. Marek Dziewiecki
 • Status życia poczętego – animacji płodu ludzkiego – ks. Krzysztof Maj
 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Ignacjański model wychowania. Akcentowanie wartości w pedagogice ignacjańskiej – Wiesława Buczek
 • Program rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży – Anna Jęczmyk
 

V. FORUM KATECHETÓW

 • Maryja Matką Miłosierdzia – Elżbieta Pochylska
 • Chrześcijańska nadzieja owocem łączności z Jezusem Miłosiernym – Lidia Wojtal
 • Łączność z Jezusem miłosiernym umacnia naszą nadzieję chrześcijańską – Katarzyna Ogonek
 • Wiara wyraża się w miłości – Bernadeta Idzikowska
 • Bogactwo Bożego miłosierdzia – Grzegorz Księżak
 • Wielki Post czasem niesienia pomocy ubogim – Grzegorz Księżak
 • Misterium Męki Pańskiej – scenariusz – Dariusz Remigiusz Lis
 • Pasja – scenariusz dla szkoły średniej – Ewa Pajestka
 

VI. RECENZJE

 • Wychowawca dla odpowiedzialnych wychowawców – ks. Marek Dziewiecki
 • Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali. Wydawnictwo WAM. Kraków 2002 – ks. Paweł Mąkosa
 

VII. NOWOŚCI WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl