KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

WTAJEMNICZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz
 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Ponowoczesność, media i ewangelizacja – ks. Marek Dziewiecki
 • Spojrzeć na siebie z miłością – Anna Gajda
 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Wtajemniczenie chrześcijańskie – ks. Stanisław Czerwik
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – ks. Stanisław Czerwik
 • Przykazania kościelne – refleksja teologiczno-moralna – ks. Jarosław Wojtkun
 • Nowe sformułowania przykazań kościelnych i wykładnia dla przykazań I i IV
 • Dekret dotyczący świąt zniesionych w Polsce
 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Kontrowersyjne działania psychologiczne w społeczeństwie – Anna Łobaczewska
 • Rodzice w służbie wartości moralnych, przekazywanych dzieciom – Renata Cierpisz
 • Zagrożenia i szanse wychowawcze – Krystyna Piechurska
 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Opracowanie i zastosowanie taksonomii celów edukacyjnych w katechezie – Anna Zellma
 • Cele operacyjne w nauczaniu – uczeniu się – Grażyna Piskorska
 • Podręcznik do nauki religii – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Sposoby utrzymania dyscypliny na katechezie – Jolanta Janiak
 

V. FORUM KATECHETÓW

 • Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa – Renata Gruszczyńska
 • Pan Jezus idzie drogami miast i wsi – Joanna Skorupa
 • Odpoczywamy z Panem Bogiem – Elżbieta Pochylska
 • Wakacje z Panem Bogiem – Marianna Krupa
 • Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski – Małgorzata Misiowiec
 • Święty Wojciech – biskup, misjonarz i męczennik – Urszula Seredyn
 • Maryja naszą Matką i wzorem postępowania – Anna Sulima
 • Spotkanie z Maryją Królową Polski – Elżbieta Bieniek
 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Danuta Drążyk
 

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, Profilaktyka integralna w szkole, Rubikon, Kraków 2003
 • ks. Marek Dziewiecki, Pamiętnik Perełki, "Jedność", Kielce 2003
 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl