KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

DUSZPASTERSTWO KATECHETYCZNE


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz
 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Nowa ewangelizacja – nowa komunikacja – ks. Marek Dziewiecki
 • Kształtowanie chrześcijańskiego spojrzenia na świat stworzony oraz na artystyczną twórczość – Dariusz Adamczyk
 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Podstawy teoretyczne katechezy rodzinnej – ks. Adam Orczyk
 • Sakrament bierzmowania we współczesnym duszpasterstwie – ks. Józef Kubicki TChr
 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Antropologiczne podstawy poradnictwa psychologiczno-religijnego – ks. Marek Dziewiecki
 • Wzmacnianie wychowawczej funkcji szkoły jako zadanie i wyzwanie dla katechetów. (Kilka propozycji praktycznych) – Krystyna Chałas
 • Wpływ czynników społecznych na niedostosowanie uczniów z klas o obniżonych wymaganiach programowych – Wanda Marchewka
 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Ocenianie katechizowanych na podstawie literatury pedagogiczno-katechetycznej – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Aktywna obecność katechety w środowisku szkolnym i jego zaangażowanie w realizację założeń edukacji regionalnej – Anna Zellma
 

V. FORUM KATECHETÓW

 • Moje spotkanie z Panem Jezusem – Urszula Seredyn
 • Spotkanie z Panem Jezusem – Monika Gumińska
 • Kontemplacja życia Chrystusa i Maryi – tajemnice światła – Marzena Dróżdż-Zagożdżon, s. Renata Miszczuk USJK
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania – Elżbieta Bieniek
 • Rodzina wspólnotą życia i miłości – Grzegorz Księżak
 

VI. SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

 • Prezentacja programu nauki religii w przedszkolu – s. Sabina Kościuk
 • Prezentacja podręczników i poradników metodycznych do nauki religii w zakresie klas I-III szkoły podstawowej – Ewa Majcher, Elżbieta Skierska-Markowicz
 • Prezentacja podręczników do nauki religii w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej – Krystyna Piechurska
 • Prezentacja podręczników i poradników metodycznych do nauki religii dla gimnazjum – Elżbieta Bieniek
 • Ewaluacja nowych podręczników do religii dla gimnazjum – Lidia Mergalska
 • Prezentacja programu i podręczników do nauki religii dla liceum ogólnokształcącego i profilowanego – Zbigniew Milczarski
 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl