KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KOŚCIÓŁ ŻYJE EUCHARYSTIĄ


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz
 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Miłość, Eucharystia i wychowanie – ks. Marek Dziewiecki
 • Kształtowanie postawy religijnej dziecka w rodzinie – Kościele domowym – Elżbieta Skierska-Markowicz
 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Eucharystia źródłem komunii z Bogiem i ludźmi – ks. Zbigniew Gaczyński
 • Celebracja Eucharystii w dyscyplinie wiary – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • Apostolski wymiar Eucharystii – ks. Roman Kuligowski
 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Formacja sfery afektywnej i seksualnej w duszpasterstwie – ks. Marek Dziewiecki
 • Profilaktyka w programie edukacyjnym szkoły – ks. Adam Maj
 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Programy wychowawcze szkoły – ku szkole wychowującej – ks. Adam Maj
 • Wykorzystanie technik plastycznych na lekcjach religii – Joanna Wasiak
 

V. FORUM KATECHETÓW

 • Scenariusz apelu na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – Marta Jasik
 • I ty możesz zostać świętym – Małgorzata Malik
 • Chrystus Król – Iwona Łyczek
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – Irena Włodarska
 • Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa – Monika Gumińska
 • Zaproszenie do przygotowania się na Boże Narodzenie – Bożena Kuciara
 • Adwent oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela – Małgorzata Misiowiec
 • Syn Boży przychodzi na ziemię, by uczyć nas miłości – Anna Mazur
 • „Nadchodzi gwiazdka” – tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia – Jolanta Prawda, Beata Rosińska
 • Scenariusz uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Marta Jasik
 • Jasełka – scenariusz – kl. IV-VI szkoły podstawowej – Dorota Trela
 • Pamiętaj, abyś dzień święty święcił – Krystyna Falkiewicz
 

VI. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl