KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KATECHEZA W SŁUŻBIE WYCHOWANIA


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • „Mały Książę” jako forma komunikacji wychowawczej – ks. Marek Dziewiecki
 • Kształtowanie osobowości katechety – ks. Stanisław Łabendowicz

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Człowiek podmiotem wychowania – o. Mieczysław Krąpiec OP
 • Wyobraźnia miłosierdzia jako zadanie edukacji religijnej – ks. Marceli Cogiel

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Szkoła a wychowanie – ks. Marek Dziewiecki
 • Założenia filozoficzne i wychowawcze chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej – ks. Adam Orczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Dynamika grupy katechetycznej – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Reforma edukacji szansą kształtowania szkoły wychowującej? – ks. Adam Maj

V. FORUM KATECHETÓW

 • Nasze wakacje z Bogiem – Bożena Kuciara
 • Wschody i zachody słońca w czasie wakacji – Andrzej Kobierski
 • Życie i posłannictwo siostry Faustyny Kowalskiej – Anna Spólna
 • Zadania rodziny chrześcijańskiej – Beata Wochniak

VI. RECENZJE

 • Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce – ks. Marek Dziewiecki
 • „Wyznawać wiarę dzisiaj”. Katecheza dorosłych – ks. Stanisław Łabendowicz (red.)

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl