KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KATECHEZA A MASS MEDIA


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Kapłan – duchowy ojciec – ks. Marek Dziewiecki
 • Katecheza i współczesne środki przekazu – Roberto Giannatelli

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Prawda i zakłamanie w mass mediach – bp Adam Lepa
 • Internet – szanse i zagrożenia – ks. Jarosław Wojtkun

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Komunikowanie wiary w rodzinie – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie do krytycznego korzystania z mass mediów – Dariusz Adamczyk
 • Reklama a formacja etyczna uczniów – al. Ireneusz Rogulski


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Parafia i środki społecznego przekazu – Roberto Giannatelli
 • Podręcznik do nauki religii a zeszyt ćwiczeń – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III i IV szkoły podstawowej – Krystyna Piechurska, Kamilla Borczuch
 • Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II gimnazjum – Anna Kogut
 • Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy II gimnazjum – Bożena Wojtala

V. FORUM KATECHETÓW

 • Owoce częstej Komunii świętej – Beata Sawicka
 • Święty Stanisław Kostka – patron młodzieży – ks. Mariusz Turczyk
 • Wybrana przez Boga, umiłowana Matka wszystkich ludzi – Elżbieta Sobczyk

VI. RECENZJE

 • Komunikacja wychowawcza – ks. Marek Dziewiecki

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl