KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA


 • Słowo wprowadzenia – bp Kazimiez Nycz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – bp Kazimiez Nycz
 • Wychowanie, czyli fascynowanie miłością – ks. Marek Dziewiecki

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Katecheza a wychowanie do życia w rodzinie – ks. Marek Dziewiecki
 • Katecheza rodzinna w dokumentach Kościoła – ks. Marceli Cogiel

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Program formacyjny dla narzeczonych – ks. Marek Dziewiecki
 • Odpowiedzialność moralna za przygotowanie młodych do małżeństwa – Lidia Mergalska
 • Wokół problematyki katechezy małżeńskiej – ks. Stanisław Dziekoński

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Ścieżka edukacyjna zreformowanej szkoły – s. Elżbieta Sozańska
 • Planowanie wynikowe w katechezie – s. Elżbieta Sozańska

V. FORUM KATECHETÓW

 • Akademia o „Różańcu” – Barbara Jędrzejewska
 • Scenariusz apelu na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – Beata Podsiadła
 • Wierzę w świętych obcowanie – Dorota Trela
 • Scenariusz jasełek – Teresa Krajewska
 • Montaż słowno-muzyczny „Przy wigilijnym stole” – Marzena Posłowska
 • Scenariusz uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia – Beata Podsiadła

VI. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl