KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Strategie szkolnych rekolekcji dla młodzieży w kontekście pedagogiki pastoralnej – ks. Marceli Cogiel
 • Propozycje szkolnych rekolekcji wielkopostnych – ks. Paweł Zimny
 • Blaski rekolekcji szkolnych – ks. Wiesław Przyczyna

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Rodzina i parafia w procesie religijnego wychowania młodego pokolenia – ks. Marceli Cogiel
 • Organizacja szkolnych rekolekcji wielkopostnych – ks. Janusz Podlaszczak

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Rekolekcje szkolne – doświadczenia pastoralne – ks. Waldemar Janiga, ks. Mirosław Grendus
 • Współczesna kultura a formacja młodzieży – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Nadzór i koordynacja szkolnych rekolekcji wielkopostnych – ks. Waldemar Janiga
 • Wskazania katechetyczno-duszpasterskie do rekolekcji wielkopostnych – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Rekolekcje szkolne z zastosowaniem metody projektów – Magdalena Stach-Hejosz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Rekolekcje szkolne. Projekt – s. Teresa Górczyńska
 • Program szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – Aneta Kosek
 • Szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – Danuta Czerwińska
 • Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – Elżbieta Bieniek
 • Droga Krzyżowa – Marzena Posłowska
 • „Klęcząc przed grobem Chrystusa”. Scenariusz adoracji przy grobie Pańskim – Teresa Krajewska
 • Zmartwychwstały Chrystus żyje wśród nas – Dorota Grzelec
 • Wielkanoc. Scenariusz inscenizacji – Anna Ksel

VI. RECENZJE

 • „Rekolekcje szkolne”. Red. Wiesław Przyczyna CSsR. Kraków 2003 – ks. Paweł Mąkosa
 • Marek Dziewiecki. „Anioł radości”. Jedność, Kielce 2004 – Marek Dziewiecki

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl