KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KATECHEZA SAKRAMENTALNA


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Człowiek jest spotkaniem – ks. Marek Dziewiecki
 • Współczesne zabobony i niezdrowa ciekawość a pierwsze przykazanie Dekalogu – Dariusz Adamczyk

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • Wybrane kwestie przygotowania do sakramentu bierzmowania – ks. Stanisław Dziekoński
 • Troska Kościoła o rodzinę – przygotowanie bliższe do małżeństwa – ks. Marian Wandrasz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Wychowawca – realista – ks. Marek Dziewiecki
 • Pornografia i przemoc jako problem społeczno-wychowawczy – ks. Adam Orczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Myślenie – rozwiązywanie problemów w sposób twórczy – Marianna Kiełbiowska
 • Zmiany w awansie zawodowym na nauczyciela dyplomowanego – Ewa Majcher

V. FORUM KATECHETÓW

 • Eucharystia uczy nas życia we wspólnocie – Bogusława Grabowska
 • Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem – Elżbieta Zielińska
 • Msza Święta uczestnictwem w łamaniu chleba – Grzegorz Księżak
 • Z Jezusem świętujemy niedzielę – Marzena Posłowska
 • Kongres Eucharystyczny pogłębieniem wiary w obecność Jezusa Eucharystycznego – s. Katarzyna Drapała
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania – s. Katarzyna Drapała
 • Wiara odpowiedzią na wezwanie Boga – Halina Rybaczuk

VI. RECENZJE

 • Być bliżej Ciebie chcę. Podręcznik metodyczny – Aleksandra Szwajcok
 • Wiesław Przyczyna. Zasady pisowni języka religijnego – Renata Przybylska (red)

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl