KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

ASPEKTY DUSZPASTERSTWA KATECHETYCZNEGO


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Wspomnienie o Janie Pawle II – ks. Marek Dziewiecki
 • Niedoceniane aspekty duchowości eucharystycznej – ks. Stanisław Szczepaniec

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Zadania i formy katechezy rodzinnej – ks. Marceli Cogiel
 • Duszpasterstwo katechetyczne w parafii – ks. Stanisław Łabendowicz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Tożsamość i postawa wychowawcy – ks. Marek Dziewiecki
 • Tajemnica istnienia sekt jako zagrożenie dla młodzieży – Dariusz Adamczyk


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody celebracji liturgicznej w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Aktywizowanie śpiewem i piosenką religijną w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Scenariusz poetycki poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – Marianna Kiełbiowska, Alicja Kucharska
 • Sługa Boży Jan Paweł II – Świadek Chrystusa – Grzegorz Księżak
 • Poznali Go przy łamaniu chleba – Renata Stańczyk
 • Przez modlitwę budujemy naszą przyjaźń z Bogiem i ludźmi – Renata Stańczyk
 • „Chcę Cię Jezu kochać wiernie” – Urszula Seredyn

VI. PREZENTACJE

 • Wygrać życie doczesne i wieczne – z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl