KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

MARYJA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • W modlitewnej komunii ze Świętą Matką Boga – ks. bp Zygmunt Zimowski
 • Modlitwa Maryi Dziewicy – ks. bp Zygmunt Zimowski
 • Jasnogórski Obraz Nawiedzenia – historia i znaczenie – ks. Albert Warso

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Człowiek w centrum papieskiego nauczania – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła – ks. Teofil Siudy
 • Katecheza biblijna jako przepowiadanie na wzór nauczania Jezusa Chrystusa – Dariusz Adamczyk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Maryja. Ideał kobiety XXI wieku – ks. Marek Dziewiecki
 • Konieczność wychowania do korzystania z internetu – Dariusz Adamczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metoda projektów – metoda stosowana chociaż nieznana – s. Elżbieta Sozańska USJK
 • Udoskonalenie katechezy przez stosowanie zasady aktywności – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Wielki Post – Lidia Mergalska
 • Pasja – Ewa Pajestka
 • Maryja w dziejach narodu polskiego – Elżbieta Bieniek
 • Opracowanie ankiety na temat zeszytów ćwiczeń do religii – Leszek Parszewski

VI. PREZENTACJE

 • „Najpiękniejsza historia miłości. Portret mężczyzny i kobiety XXI wieku” – ks. Marek Dziewiecki
 • „Kobiety są jak róże” – ks. Henryk Łuczak

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl