KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

WIARA W ŻYCIU OSOBISTYM I SPOŁECZNYM


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Wychowanie do patriotyzmu w świetle nauczania Jana Pawła II – bp Zygmunt Zimowski
 • Biblia w formacji człowieka – ks. Marian Włosiński
 • Rodzina, wychowanie, powołanie – ks. Marek Dziewiecki

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Antropologia biblijna jako podstawa wychowania integralnego – ks. Marek Dziewiecki
 • Maryja wzorem wierności powołaniu – ks. Marek Tatar
 • Formacja katechetów w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. – ks. Jerzy Adamczyk


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • O naturze chrześcijańskiej orientacji i inspiracji w pedagogice – ks. Adam Orczyk
 • Reaktywacja mistrzostwa pedagogicznego – ks. Marceli Cogiel
 • Personalizm E. Mouniera a wychowanie integralne – Magdalena Korzekwa

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Poznawanie uczniów na katechezie przez katechetów – ks. Stanisław Łabendowicz
 • O potrzebie aktywizowania – raz jeszcze – Edyta Prokop

V. FORUM KATECHETÓW

 • Jak mogę naśladować Maryję? – Małgorzata Kruk
 • Maryja Królową Polski – Jadwiga Fidor
 • Troszczymy się o osoby cierpiące i niepełnosprawne – Grażyna Bondel
 • Scenariusz Nabożeństwa majowego – Małgorzata Kruk
 • Scenariusz spotkania poświęconego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – Anna Dominik

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, Niezawodna wiara, eSPe, Kraków 2007

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl