KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

CHRYSTOCENTRYZM W KATECHEZIE


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Bóg rodzi się w Dolinie Ciemności – ks. Marek Dziewiecki
 • Chrystocentryzm w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Wychowanie dziecka w rodzinie – Dariusz Adamczyk
 • Etyczne wartości Biblii źródłem przepowiadania – ks. Marian Włosiński
 • Możemy być podobni do Chrystusa – ks. Marek Dziewiecki
 • Koncepcja nowej ewangelizacji i wymiary jej realizacji na progu trzeciego tysiąclecia – Natalia Gumeniuk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Rodzina u podstaw edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Analiza psychologiczna – ks. Marek Dziewiecki
 • Profilaktyka i wychowanie – perspektywa psychoedukacyjna – ks. Marceli Cogiel

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Katecheza jako forma komunikacji – ks. Marek Dziewiecki
 • Metody liturgiczne w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Rozmowa w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Jezus Chrystus – pośrednik i pełnia Objawienia – Jolanta Nowak
 • Chrystus broniący ludzkiej godności – Izabela Gutkowska
 • Chrystus zmartwychwstały – dar i zadanie – s. Teodora Zielińska
 • Pasja (scenariusz inscenizacji)– Ewa Pajestka

VI. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl