KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

KATECHEZA JAKO UPAMIĘTNIENIE


 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Dekalog odczytany na nowo – ks. Marek Dziewiecki
 • Nadzieja w życiu chrześcijanina– Dariusz Adamczyk
 • Pamięć Boga Izraela i Jego ludu w Psałterzu (Semantyczne i teologiczne znaczenie terminu zēker). – ks. Jacek Kucharski

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Anamnetyczny charakter liturgii – ks. Kazimierz Matwiejuk
 • Pośrednictwo Chrystusa a Trójca Święta – ks. Anton Adam
 • Katecheza jako upamiętnienie – ks. Stanisław Łabendowicz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Edukacja w klimacie konsumizmu i liberalizmu – ks. Marceli Cogiel
 • Twarze promieniujące przyjaźnią! – Magdalena Korzekwa

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Wybrane metody aktywizujące w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz


V. FORUM KATECHETÓW

 • Katecheza spotkaniem z Panem Bogiem – Katarzyna Kosmala
 • Kościół czeka na mnie – Elżbieta Bieniek, Lidia Mergalska, Elżbieta Partyga
 • Sakramenty źródłem życia i świętości – Elżbieta Bieniek, Lidia Mergalska
 • Liturgia w życiu chrześcijanina – ks. Sławomir Adamczyk, Anna Duda, Bożena Sałek
 • Maryja wzorem wiary Kościoła – Anna Duda

VI. RECENZJE

 • R. Adler, L. Rosenfeld, R. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się (Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006) – ks. Marek Dziewiecki

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl