KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI NA KATECHEZIE

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Miłość nie jest kochana!? – ks. Marek Dziewiecki
 • Mężczyzna, kobieta i miłość – Magdalena Korzekwa
 • Miłość bliźniego służbą społeczeństwu – Lidia Mergalska

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Miłość i małżeństwo – ks. Marek Dziewiecki
 • Narzeczeństwo i małżeństwo – ks. Marek Dziewiecki

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Miłość i cierpienie – ks. Marek Dziewiecki
 • Reklama w życiu dziecka – Dariusz Adamczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Co dalej z katechezą? – ks. Marceli Cogiel
 • Kryteria wyboru metody w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Metody pracy z tekstem – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Metody oparte na działaniu – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Pan Jezus uczy nas miłości – s. Jadwiga Szczczepańska
 • Maryja wzorem posługi miłości – Grzegorz Księżak
 • Z papieżem Janem Pawłem II w drodze do świętości – Ewa Mężyk
 • Ze Sługą Bożym Papieżem Janem Pawłem II w drodze do świętości – Ewa Majcher
 • „Świętość jest zawsze młoda”. Ze Sługą Bożym Papieżem Janem Pawłem II w drodze do świętości – s. Elżbieta Gajowiak
 • „Świętość jest zawsze młoda”. Ze Sługą Bożym Papieżem Janem Pawłem II w drodze do świętości – Jolanta Strojek
 • Msza święta najważniejszym wydarzeniem tygodnia – Danuta Turczyniak
 • Benedykt XVI – Apostoł współczesnego świata – Grzegorz Księżak
 • Ksiądz Jerzy wybaczał – s. Teresa Górczyńska
 • Szukałem Was. Montaż słowno-muzyczny na rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II – s. Jadwiga Szczczepańska

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, „Wychowanie do miłości”, Wydawnictwo „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2010

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne
   

Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl