KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Błogosławiony Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia, napisał: „odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna” (List apostolski Nouvo millennium ineunte, 57). Jan Paweł II, dostrzegał potrzebę kontynuacji myśli Soboru Watykańskiego II w wymiarze  Nowej ewangelizacji, która oznacza, że Kościół musi „na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy wzbudzić w sobie płomiennego ducha św. Pawła, który wołał: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii» (1Kor 9,16). Ten zapał z pewnością pobudzi Kościół do nowej aktywności misyjnej, której nie będzie można powierzyć jedynie wąskiej grupie «specjalistów», ale będzie ona wymagać odpowiedzialnego udziału wszystkich członków Ludu Bożego. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić. Potrzeba nowego rozmachu w apostolstwie, które byłoby przeżywane jako codzienne zadanie wspólnot i grup chrześcijańskich»” (List apostolski Novo millennio ineunte, 40). Natomiast Papież Benedykt XVI stwierdza: „Skonfrontowaliśmy się z sytuacjami, w których wyrażają się epokowe przemiany, często budzące w nas niepokój i lęk. W takiej sytuacji odczuwamy potrzebę wizji Kościoła ewangelizującego, która pozwoli nam patrzeć w przyszłość oczami pełnymi nadziei, bez łez i rozpaczy. Jako Kościół mamy już tę wizję. Jest to Królestwo, które przychodzi, które zostało nam zwiastowane przez Jezusa Chrystusa i opisane w Jego przypowieściach. Jest to Królestwo, które już zostało ustanowione wraz z Jego nauczaniem, a przede wszystkim poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie dla nas. Jednakże, często się nam wydaje, że nie potrafimy ukonkretnić tej wizji, przyswoić ją sobie, nie udaje się nam przemienić ją w żywe słowo dla nas i naszych współczesnych, przyjąć ją jako fundament naszych działań duszpasterskich i naszego życia kościelnego” (Synod Biskupów ds. Nowej Ewangelizacji, Lineamenta, Watykan 2011, nr 24).
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. Nowa ewangelizacja. Dział pierwszy dotyczący formacji ludzkiej i chrześcijańskiej prezentuje dwa artykuły ks. Marka Dziewieckiego – Miłość jako motyw i sens rozmawiania i Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych oraz artykuł Magdaleny Korzekwy – Ewangelizowanie w kontekście aksjologicznej pustki. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Marek Dziewiecki mówi o nowej ewangelizacji i roli rodziny w dorastaniu do powołania, Marián Šuráb wskazuje, że młodość jest silna prawdziwą wiarą. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki ukazuje wiarę jako podstawę powołania oraz Kościół i młodzież w ponowoczesności, zaś Dariusz Adamczyk omawia wychowanie do wartości moralnych w perspektywie wzoru osobowego. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz mówi o udoskonaleniach katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym recenzja książki ks. Marka Dziewieckiego pt. Droga największej miłości. Rozważania Drogi Krzyżowej (Wyd. „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2013). W ostatniej części zeszytu prezentowane są podręczniki do nauki religii i wybrane pomoce dydaktyczne dla katechety.
Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

Informujemy, że z nowym rokiem wzrosła cena zeszytów:
 • 1 egz. – 7 zł,
 • prenumerata roczna – 28 zł.

NOWA EWANGELIZACJA

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Miłość jako motyw i sens rozmawiania – ks. Marek Dziewiecki
 • Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych – ks. Marek Dziewiecki
 • Ewangelizowanie w kontekście aksjologicznej pustki – Magdalena Korzekwa

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Ewangelizator i nowa ewangelizacja – ks. Marek Dziewiecki
 • Rola rodziny w dorastaniu do powołania – ks. Marek Dziewiecki
 • Młodość silna prawdziwą wiarą – Marián Šuráb

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Wiara podstawą powołania – ks. Marek Dziewiecki
 • Kościół i młodzież w ponowoczesności – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie do wartości moralnych w perspektywie wzoru osobowego – Dariusz Adamczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Udoskonalenia katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW
 • Wiara darem łaski Bożej – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Wiarą odpowiadamy na miłość Boga – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Wiara przeżywana – Izabela Kiepas
 • Rok Wiary – odkrywanie treści wiary celebrowanej – Edyta Nosowska
 • Rekolekcje pomagają mi zbliżyć się do Pana Jezusa – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – Dorota Raczyńska
 • Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – Elżbieta Bieniek

VI. RECENZJE
 • ks. Marek Dziewiecki, Droga największej miłości. Rozważania Drogi Krzyżowej, Wyd. „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2013

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne
Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl