KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Błogosławiony Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia, napisał: „odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna” (List apostolski, Nouvo millennium ineunte, 57). Obraz Kościoła ukazany przez Sobór jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia współczesny świat. Wobec stale postępującego procesu sekularyzacji musimy powrócić do modelu apostolskiego, który nie wychodzi od wielkich świątyń, lecz od żywej wspólnoty, która ukazuje znaki miłości i jedności. Tylko przez tę miłość można rozpoznać Chrystusa. Nowa ewangelizacja zakłada wierność Ewangelii Jezusa Chrystusa, której zasadnicza treść zawiera się w zwięzłej syntezie, którą bez trudu zdolny jest pojąć i przyjąć każdy człowiek (por. EN 22). Przez przyjęcie Chrystusa ewangelizacja prowadzi do pełni życia z Nim na drodze katechezy permanentnej. Należy zastanowić się, na ile osiągnięcia Vaticanum II w dziedzinie liturgii, apostolskiego zaangażowania wiernych świeckich stały się inspiracją dla teologów i duszpasterzy w praktyce życia i funkcjonowaniu Kościoła? Pierwsze słowa konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym – Gaudium et spes wywarły wielkie wrażenie na ówczesnej opinii publicznej: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych” (KDK 1). Zadania postawione w tym dokumencie, stały się zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń duszpasterzy i katechetów.
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów zatytułowany: „Aktualność nauki Soboru Watykańskiego II”. Dział pierwszy dotyczący formacji ludzkiej i chrześcijańskiej prezentuje wywiad Magdaleny Korzekwy z ks. Markiem Dziewieckim na temat miłości i małżeństwa, dwa artykuły ks. Marka Dziewieckiego: Człowiek istotą wierzącą i Młodzież, Kościół i Ojczyzna oraz artykuł Magdaleny Korzekwy – Twórcy mediów a sumienie. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Wojciech Jaworski wskazuje na poznanie tajemnicy Kościoła według nauki „Lumen Gentium”, ks. Marek Dziewiecki mówi o powołaniu do szczęścia, teologii i pedagogii powołań, zaś ks. Stanisław Łabendowicz akcentuje aktualność nauki Soboru Watykańskiego II w procesie nowej ewangelizacji i katechezy. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej Dariusz Adamczyk ukazuje istotę miłości mężczyzny i kobiety w świetle analizy metafizycznej na podstawie rozprawy Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”, zaś ks. Władysław Kądziołka omawia zasady dialogu wychowawczego i ich realizację w rodzinie. W części dydaktyczno-metodycznej Anna Nowak opisuje kompetencje katechety specjalnego, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz przedstawia wybrane metody aktywizujące w katechezie. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym recenzje książek. Ks. Stanisław Łabendowicz recenzuje książkę pt. „Katechetyczna skrzynka zapytań. Odpowiada Biskup Edward Materski” (Radom 2013), zaś ks. Jacek Kucharski – Santi Grasso, „La buona notizia. Lettura attualizzata del Vangelo di Marco” (La Parola e la sua richezza 25) (Milano 2013). W ostatniej części zeszytu prezentowane są m.in. nowe podręczniki do nauki religii, zgodne z podstawą programową i programem nauczania religii z 2010 r. oraz wybrane pomoce dydaktyczne dla katechety.

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

 

Informujemy, że z nowym rokiem wzrosła cena zeszytów

 • 1 egz. – 7 zł,
 • prenumerata roczna – 28 zł.

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Miłość i małżeństwo – Z księdzem Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa
 • Człowiek istotą wierzącą – ks. Marek Dziewiecki
 • Młodzież, Kościół i Ojczyzna – ks. Marek Dziewiecki
 • Twórcy mediów a sumienie – Magdalena Korzekwa

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Poznać tajemnicę Kościoła nauką Lumen Gentium – ks. Wojciech Jaworski
 • Powołani do szczęścia. Teologia i pedagogia powołań – ks. Marek Dziewiecki
 • Aktualność Soboru Watykańskiego II w procesie nowej ewangelizacji i katechezy – ks. Stanisław Łabendowicz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Istota miłości mężczyzny i kobiety w świetle analizy metafizycznej na podstawie rozprawy Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność – Dariusz Adamczyk
 • Zasady dialogu wychowawczego i ich realizacja w rodzinie – ks. Władysław Kądziołka

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Kompetencje katechety specjalnego – Anna Nowak
 • Wybrane metody aktywizujące w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW
 • Wiara przemodlona – ks. Łukasz Białas
 • Wiara przemodlona – Monika Wydra

VI. RECENZJE
 • Bp Edward Materski, Katechetyczna skrzynka zapytań. Katedra Radomska, Radom 2013 – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Santi Grasso, La buona notizia. Lettura attualizzata del Vangelo di Marco (La Parola e la sua richezza 25), Milano 2013 – ks. Jacek Kucharski

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne
Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski
 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl