KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Apostolat społeczny w katechezie to forma apostolstwa świeckich, polegająca na zgodności życia z wiarą. Jedną z możliwości apostolatu jest wolontariat ukierunkowany na okazywanie miłości bliźniego, czyli bezinteresowne angażowanie się w troskę o ludzi w potrzebie: chorych, samotnych, biednych, uzależnionych, bezradnych. Wolontariat chrześcijański wyraźnie różni się od wolontariatu humanistycznego. Po pierwsze, wolontariat według zasad Ewangelii, wynika z miłości Boga do człowieka, a nie tylko ze spontanicznej wrażliwości na potrzeby bliźnich. Po drugie, wolontariat chrześcijański ma głębsze cele. Nie chodzi tu tylko o nakarmienie głodnych czy odwiedzenie samotnych. Chodzi o pomaganie bliźnim w rozwoju, aż do świętości włącznie. Po trzecie, wolontariat jest na tyle chrześcijański, na ile wiąże się z pogłębioną formacją w duchu Ewangelii i na ile jest owocem tejże formacji. Katechizm Kościoła Katolickiego nie używa takich terminów jak aktywność czy działalność społeczna. Zachęca natomiast uczniów Chrystusa do podjęcia odpowiedzialności za dobro wspólne ze świadomością, że największym dobrem na tej ziemi jest człowiek. „Dobro wspólne jest zawsze ukierunkowane na rozwój osób: od porządku osób powinien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót” (KKK 1912). Wolontariusz chrześcijański to ktoś, kto odwiedza ludzi chorych, samotnych czy starszych nie tylko po to, by posprzątać w ich domu czy by zrobić zakupy, ale także po to, by pomóc im odkrywać obecność kochającego Boga w ich życiu, by razem z nimi się modlić, by pomagać im żyć – w trudnej czasem sytuacji – zgodnie z zasadami Ewangelii, by umacniać w nich nadprzyrodzoną nadzieję.
Papież Franciszek na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Brazylii 2013 r. powiedział: „Nie mogłem powrócić do Rzymu, nie podziękowawszy wcześniej osobiście i serdecznie każdemu z was za wykonana pracę i poświęcenie, z jakim towarzyszyliście, pomagaliście, posługiwaliście tysiącom młodych pielgrzymów. Za tak wiele małych gestów, które uczyniły ten Światowy Dzień Młodzieży niezapomnianym doświadczeniem wiary. Przez uśmiech każdego z was, uprzejmość, gotowość posługi udowodniliście, że «Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu» (Dz 20,35). Wypełniona przez was w tych dniach służba przywodzi mi na myśl misję św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi. Każdy, na swój sposób, był narzędziem, aby tysiące ludzi młodych miało «przygotowaną drogę» na spotkanie Jezusa. To właśnie jest najpiękniejsza posługa, jaką możemy wypełnić jako uczniowie-misjonarze. Przygotować drogę, aby wszyscy mogli poznać, spotkać i miłować Pana. Wam, którzy w tym okresie odpowiedzieliście tak szybko i wielkodusznie na wezwanie, by być wolontariuszem na Światowym Dniu Młodzieży, chciałbym powiedzieć: bądźcie zawsze wielkoduszni wobec Boga oraz innych ludzi: niczego się wtedy nie traci, wręcz przeciwnie otrzymuje się wielkie bogactwo życia!”.

Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. Apostolat społeczny w katechezie. W pierwszym dziale dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej zamieszczone są dwa artykuły ks. Marka Dziewieckiego – Ideologia gender, totalitaryzm i uniwersytety i Wychowywać dzisiaj oraz artykuł Magdaleny Korzekwy – Pedagogia nadziei. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Wiesław Przygoda mówi o formacji dzieci i młodzieży do apostolatu społecznego, ks. Wojciech Wojtyła przedstawia sposób rozumienia zasady uczestnictwa przez Karola Wojtyłę – Jana Pawła II w kontekście procesu wychowania, zaś ks. Stanisław Łabendowicz charakteryzuje apostolat społeczny w katechezie i wolontariat. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej Dariusz Adamczyk omawia psychopedagogiczne konotacje rozwoju religijności człowieka, natomiast ks. Marek Dziewiecki ukazuje wizję człowieka w kontekście wychowania seksualnego oraz nowe trendy w profilaktyce uzależnień. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz opisuje multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym recenzja książki Sławomira Zatwardnickiego pt. Ateizm urojony (Wydawnictwo M, 2013). W ostatniej części zeszytu prezentowane są podręczniki do nauki religii i wybrane pomoce dydaktyczne dla katechety.

Apostolat społeczny w katechezie

 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Ideologia gender, totalitaryzm i uniwersytety –  ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowywać dzisiaj –  ks. Marek Dziewiecki
 • Pedagogia nadziei – Magdalena Korzekwa

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Formacja dzieci i młodzieży do apostolatu społecznego – ks. Wiesław Przygoda
 • Sposób rozumienia zasady uczestnictwa przez Karola Wojtyłę – Jana Pawła II a proces wychowania. Wychowywać do uczestnictwa – ks. Wojciech Wojtyła
 • Apostolat społeczny w katechezie – wolontariat – ks. Stanisław Łabendowicz 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Psychopedagogiczne konotacje rozwoju religijności człowieka – Dariusz Adamczyk
 • Wizja człowieka a wychowanie seksualne –  ks. Marek Dziewiecki
 • Nowe trendy w profilaktyce uzależnień – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz 

V. FORUM KATECHETÓW
 • Uczynki miłosierdzia w codziennym życiu – Aneta Wrzesień
 • Przez Maryję Jezus wzywa nas do wypełniania Jego woli – Aneta Wrzesień
 • Pan Jezus wzywa nas do głoszenia Jego nauki – Aneta Wrzesień, Katarzyna Kosmala
 • Wiara celebrowana na Eucharystii – Marzena Chmielnicka
 • Obecność chrześcijan w świecie – Katolicka Nauka Społeczna – s. Elżbieta Gajowiak
 
VI. RECENZJE
 • Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony, Wydawnictwo M, 2013

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne
Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl