KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Z okazji Roku Wiary Papież Franciszek powiedział do katechetów: „katecheza jest filarem wychowania w wierze i potrzebujemy dobrych katechetów! Dziękuję za tę służbę Kościołowi i w Kościele. Wychowywanie w wierze jest piękne, chociaż niekiedy może być trudne, wymaga wiele pracy i mimo wielkiego zaangażowania nie widać pożądanych rezultatów. Jest może najlepszym dziedzictwem, jakim możemy obdarzyć: wychowywanie w wierze, aby wzrastała. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w poznawaniu i coraz większym umiłowaniu Pana to jedna z najpiękniejszych przygód wychowawczych – buduje się Kościół! «Być» katechetą! Nie «pracować jako katecheta». «Jestem katechetą, bo lubię uczyć» – ale jeśli nie «jesteś» katechetą, niczemu to nie służy! Nie będziesz owocny, owocna. Bycie katechetą to powołanie. Nie chodzi więc o to, by pracować jako katecheta. Zwróćcie uwagę, nie powiedziałem «pracować» jako katecheci, ale «być nimi», gdyż to angażuje życie. Prowadzicie na spotkanie z Jezusem słowem i życiem, poprzez świadectwo. Zapamiętajcie dobrze to, co powiedział nam Benedykt XVI: Kościół nie rozwija się poprzez prozelityzm. Wzrasta przez przyciąganie, a tym, co pociąga, jest świadectwo. Bycie katechetą oznacza dawanie świadectwa wiary. Bycie konsekwentnym w swoim życiu, a to nie jest łatwe. Pomagamy, prowadzimy na spotkanie z Jezusem słowami i życiem, świadectwem”. Katecheza wychowuje w wierze wówczas, gdy prowadzi do spotkania z Chrystusem.

Przekazujemy Państwu kolejny numer Zeszytów Formacji Katechetów pt. Wzrastanie w wierze. Dział pierwszy dotyczący formacji ludzkiej i chrześcijańskiej prezentuje wywiad Magdaleny Korzekwy z ks. Markiem Dziewieckim na temat uczenia się miłości. Dział ten zawiera również dwa artykuły ks. Marka Dziewieckiego – Ideologia gender: radykalne zagrożenie i Kobieta, mężczyzna i miłość. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Haręzga przedstawia propozycję lectio divina dla wiary w Jezusa Syna Bożego w świetle Mt 14,22-33, a ks. Bartłomiej Wink podejmuje temat: Być dobrym ewangelizatorem. Wyzwania osób zaangażowanych w duszpasterstwo na podstawie adhortacji „Evangelii gaudium”. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej o. Andrzej Jastrzębski OMI mówi o grzesznym człowieku powołanym do doskonałości, ks. Marek Dziewiecki ukazuje wiarę w życie wieczne, natomiast Zbigniew Kowalczyk omawia nauczanie religii w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego (w diecezji sandomierskiej) jako inspirację dla katechezy we współczesnym systemie edukacji. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Marek Dziewiecki podaje sugestie dla prowadzących rekolekcje dla młodzieży, zaś ks. Stanisław Łabendowicz opisuje szkolne rekolekcje wielkopostne i pracę domową w katechezie. W piątym dziale zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym dziale ks. Jacek Kucharski recenzuje książkę: Atti degli Apostoli a cura di Matteo Crimella (Parole di vita 5), Padova 2013. W ostatniej części zeszytu prezentowane są podręczniki do nauki religii.

Wzrastanie w wierze

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • O uczeniu się miłości – z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa
 • Ideologia gender: radykalne zagrożenie – ks. Marek Dziewiecki
 • Kobieta, mężczyzna i miłość – ks. Marek Dziewiecki

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Propozycja lectio divina dla wiary w Jezusa Syna Bożego w świetle Mt 14,22-33 – ks. Stanisław Haręzga
 • Być dobrym ewangelizatorem. Wyzwania osób zaangażowanych w duszpasterstwo na podstawie adhortacji „Evangelii gaudium” – ks. Bartłomiej Wink

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Człowiek grzeszny powołany do doskonałości – o. Andrzej Jastrzębski OMI
 • Wiara w życie wieczne – ks. Marek Dziewiecki
 • Nauczanie religii w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego (w diecezji sandomierskiej) inspiracją dla katechezy we współczesnym systemie edukacji – Zbigniew Kowalczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Rekolekcje dla młodzieży. Sugestie dla prowadzących – ks. Marek Dziewiecki
 • Szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży– ks. Stanisław Łabendowicz 
 • Praca domowa w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz 

V. FORUM KATECHETÓW

 • Maryja wypełnia wolę Boga – Renata Kazirodek
 • Wielki Post wezwaniem do nawrócenia – Lidia Murawska
 • Niedziela Palmowa pamiątką przybycia Jezusa do Jerozolimy – Katarzyna Kosmala
 • Rekolekcje pomagają mi zbliżyć się do Pana Jezusa – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – Dorota Raczyńska
 • Przygotowanie do szkolnych rekolekcji wielkopostnych – Elżbieta Bieniek
 • Chrzest święty – wiara w Syna Bożego– Marta Rdzanek

VI. RECENZJE

 • Atti degli Apostoli a cura di Matteo Crimella (Parole di vita 5), Padova 2013, ss. 405 (Edizioni Messaggero Padova) – ks. Jacek Kucharski

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl