KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

Boże miłosierdzie jest wielkim błogosławieństwem dla każdego człowieka. Św. Jan Paweł II w „Liście na 150-lecie urodzin św. Brata Alberta” napisał: „Dzisiaj, kiedy w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność i znieczulica serc, jakże potrzeba odnowionej wrażliwości na człowieka, na jego biedy i cierpienia. Świat woła o miłosierdzie”. Każdy z nas potrzebuje miłosiernej miłości Boga i ludzi. 7 czerwca 1997 r. w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach Papież mówił: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. Natomiast 17 sierpnia 2002 r. w przemówieniu podczas konsekracji kościoła i aktu zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu w Krakowie-Łagiewnikach, stwierdził: „Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”.


W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki mówi o świadkach miłosiernego Boga, ks. Grzegorz Głąb analizuje, jak wygląda piekło na podstawie książki „Nawrócony” Bolesława Prusa, natomiast ks. Dariusz Nowotka przedstawia aksjologiczny kontekst rozwoju wolności w ujęciu Księdza Profesora Stanisława Kowalczyka. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Łabendowicz opisuje miłosierdzie w katechezie z perspektywy Roku Jubileuszowego, ks. Jacek Kucharski przedstawia biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem ciała, zaś ks. Zbigniew Waleszczuk określa etyczne podstawy resocjalizacji w świetle encykliki społecznej Jana Pawla II „Sollicitudo rei socialis”. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki na podstawie przypowieści prezentuje analizę biblijną i psychopedagogiczną  postawy miłosiernego ojca i marnotrawnego syna, a Przemysław Bukowski wskazuje na doświadczenie aksjologiczne jako wyraz równowagi pomiędzy subiektywnym czuciem wartości a ich obiektywnym charakterem W części dydaktyczno-metodycznej Aneta Baranowska omawia pracę z dzieckiem z ADHD na lekcjach religii, Edyta Worobiej mówi o nauczycielu religii jako członku rady pedagogicznej, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz opisuje prezentację multimedialną w katechezie. W piątym dziale zatytułowanym: Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy zatytułowane: „Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz”. Szósty dział prezentuje książkę ks. Marka Dziewieckiego pt. „Miłość na manowcach” (Wydawnictwo M, Kraków 2014) oraz kolejny numer Zeszytów Nauczycieli i Wychowawców pt. „Miłosierni jak Ojciec. Przesłanie Roku Miłosierdzia” (Radom 2016). W ostatniej części zeszytu prezentowane są pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD.
Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

 

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Świadkowie miłosiernego Boga – ks. Marek Dziewiecki
 • Jak wygląda piekło? „Nawrócony” Bolesława Prusa – ks. Grzegorz Głąb
 • Aksjologiczny kontekst rozwoju wolności w ujęciu Księdza Profesora Stanisława Kowalczyka – ks. Dariusz Nowotka


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
Miłosierdzie w katechezie z perspektywy Roku Jubileuszowego – ks. Stanisław Łabendowicz
Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem ciała – ks. Jacek Kucharski
Etyczne podstawy resocjalizacji w świetle encykliki społecznej Jana Pawla II Sollicitudo rei socialis – ks. Zbigniew Waleszczuk


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Miłosierny ojciec i marnotrawny syn: analiza biblijna i psychopedagogiczna – ks. Marek Dziewiecki
 • Doświadczenie aksjologiczne jako wyraz równowagi pomiędzy subiektywnym czuciem wartości a ich obiektywnym charakterem – Przemysław Bukowski


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Praca z dzieckiem z ADHD na lekcjach religii – Aneta Baranowska    
 • Nauczyciel religii jako członek rady pedagogicznej: jak pozyskać sojuszników? – Edyta Worobiej
 • Prezentacja multimedialna w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz


V. FORUM KATECHETÓW

 • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – Anna Wolszczak
 • Miłosierni jak Ojciec. Nadzwyczajny Jubileusz– Beata Sawicka


VI. RECENZJE

 • Ks. Marek Dziewiecki, Miłość na manowcach, Wydawnictwo M, Kraków 2014
 • Miłosierni jak Ojciec. Przesłanie Roku Miłosierdzia. Konferencje dla nauczycieli i wychowawców, zeszyt nr 8, Radom 2016


VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl