KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

Z miłością Boga łączy się miłość i miłosierdzie względem ludzi. Papież Franciszek w Orędziu na XXX Światowy Dzień Młodzieży mówi do młodych: „Przekonacie się, że można «zobaczyć» Boga także w obliczu braci, zwłaszcza tych najbardziej zapomnianych: biednych, głodnych, spragnionych, przybyszów, chorych, więźniów (por. Mt 25,31-46). Czy tego kiedykolwiek doświadczyliście? Drodzy młodzi, aby wejść w logikę Królestwa Bożego, musimy uznać siebie za ubogich pośród ubogich. Czyste serce musi być koniecznie także sercem ogołoconym, potrafiącym się uniżyć i dzielić swe życie z najbardziej potrzebującymi” . Ojciec Święty wskazuje, że miłosierdzie powinniśmy okazywać wszystkim ludziom, ponieważ z niego zostaniemy osądzeni. W Orędziu na XXXI Światowy Dzień Młodzieży stwierdza: „miłosierdzie nie jest «postawą na pokaz», nie jest też zwykłym sentymentalizmem. Jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie” . Świadczenie o miłosiernym Bogu dokonuje się poprzez miłowanie i przebaczenie. Według papieża Franciszka, jest „to konkretny i widzialny znak, że wiara przekształciła nasze serca i pozwala nam wyrażać w nas życie samego Boga. Miłować i przebaczać, tak jak Bóg kocha i przebacza. Jest to program życia, który nie może doznawać przerw lub wyjątków, ale pobudza nas, aby zawsze niestrudzenie szli dalej, będąc pewnymi, że jesteśmy podtrzymywani ojcowską obecnością Boga” . Potrzebne są więc czyny, ale i głoszenie Ewangelii o miłosierdziu Bożym, którego konkretnym znakiem jest również świadczenie o Bogu w swoim życiu.
W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki mówi o pojednaniu jako owocu miłosierdzia oraz przedstawia mity o wolności, natomiast ks. Grzegorz Głąb i Magdalena Żmudziak  piszą o „Herosach w sutannach” w prozie Jana Dobraczyńskiego. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Jarosław Wojtkun prezentuje refleksję na temat: „Miłosierni jak Ojciec”, ks. Stanisław Łabendowicz analizuje przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016, zaś Dariusz Adamczyk omawia dzieło katechizacji w aspekcie pełni życia chrześcijańskiego w świetle adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” Jana Pawła II. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki zwraca uwagę na empatię i asertywność w komunikacji wychowawczej oraz wychowanie młodzieży w wolności i abstynencji. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz opisuje dydaktyczne zasady nauczania w katechezie, zaś Mateusz Mazurek wskazuje na katechezę jako wsparcie edukacji obywatelskiej.

W piątym dziale zatytułowanym: Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy. Szósty dział prezentuje książkę ks. Henryka Witczyka pt. „Miłosierdzie Pana. Od wieków i na wieki” (Wyd. Jedność, Kielce 2015). W ostatniej części zeszytu prezentowane są pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD.
Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

Błogosławieni miłosierni – Światowe Dni Młodzieży

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Pojednanie owocem miłosierdzia – ks. Marek Dziewiecki
 • Mity o wolności – ks. Marek Dziewiecki
 • „Herosi w sutannach” w prozie Jana Dobraczyńskiego. Dwie obserwacje – ks. Grzegorz Głąb, Magdalena Żmudziak


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • „Miłosierni jak Ojciec”. Refleksje w Roku Miłosierdzia – ks. Jarosław Wojtkun
 • Przesłanie Papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Dzieło katechizacji – ku pełni życia chrześcijańskiego (w świetle adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II) – Dariusz Adamczyk


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Empatia i asertywność w komunikacji wychowawczej – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie młodzieży w wolności i abstynencji – ks. Marek Dziewiecki


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Katecheza jako wsparcie edukacji obywatelskiej – Mateusz Mazurek


V. FORUM KATECHETÓW

 • Żyję z innymi w zgodzie i miłości – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Służba bliźniemu wyrazem chrześcijańskiej miłości – Renata Kazirodek
 • Współczesny świat potrzebuje miłości i miłosierdzia – Anna Duda, Bożena Sałek


VI. RECENZJE

 • ks. Henryk Witczyk, Miłosierdzie Pana. Od wieków i na wieki, Wyd. Jedność, Kielce 2015 – ks. Jacek Kucharski


VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

 

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl