KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

alt

Papież Franciszek podkreśla, że Kościół żyje „niewyczerpalnym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia, będącego owocem doświadczenia nieskończonego miłosierdzia Ojca i jego udzielającej się mocy” (Evangelii Gaudium, 24). Natomiast głoszone w Kościele przesłanie o miłosierdziu Bożym daje odpowiedź na znaki czasu i pytania współczesnego świata i człowieka. Jednocześnie wskazuje na wielką miłość Boga, który nigdy nie opuści i nie zawiedzie człowieka, a także przebacza i zaprasza wszystkich ludzi do swojego życia. Papież Franciszek przesłanie o miłosierdziu odnosi do Ewangelii, „żywej księgi Bożego miłosierdzia, którą trzeba nieustannie czytać i odczytywać na nowo, ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje księgą otwartą, do której pisania jesteśmy powołani – tym samym stylem, to znaczy wypełniając dzieła miłosierdzia” (Kraków, 30.07.2016). Ojciec Święty naucza, że „szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu (...). Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze; podobnie jak oblicze Marii z Betanii, siedzącej u stóp Jezusa jako uczennica, która lubi Go słuchać, bo wie, że w tym jest pokój. Jak oblicze Maryi z Nazaretu, począwszy od Jej «tak» w przygodzie miłosierdzia, która będzie nazywana błogosławioną przez wszystkie pokolenia, nazywana przez nas wszystkich «Matką Miłosierdzia»” (Kraków, 28.07.2016).

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Zeszytów Formacji Katechetów”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Wojciech Wojtyła ukazuje wychowywanie do piękna, ks. Marek Dziewiecki opisuje emocje i wychowanie, zaś ks. Mariusz Jagielski mówi o doświadczeniu wiary. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Jarosław Wojtkun wskazuje na wymianę darów duchowych jako owoc Światowych Dni Młodzieży, ks. Adam Maj omawia katechezę szkolną w integralnej formacji ucznia, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz przedstawia przesłanie papieża Franciszka o miłosierdziu. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki prezentuje analizę psychopedagogicznę „Małego księcia”, zaś Aneta Sylwia Baranowska opisuje agresję wśród dziewcząt. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Marek Dziewiecki określa zadania katolickiego wychowawcy, Dariusz Adamczyk analizuje zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela księdza Mieczysława Rusieckiego, natomiast Magdalena Machocka porusza temat statusu nauczyciela religii w prawie polskim.

W piątym dziale zatytułowanym: Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy. W szóstym dziale ks. Jarosław Wojtkun recenzuje książkę Sławomira Nowosada pt. „Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie” (Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016). W ostatniej części zeszytu prezentowane są nowe plansze katechetyczne i podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich oraz pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD.

 

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).


 


UWAGA!!!
Aby pobrać dany artykuł, kliknij na jego tytuł w poniższym spisie treści.

Artykuły dostępne są w formacie: *.pdf.

 

 

INTEGRALNE WYCHOWANIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ W KONTEKŚCIE ROKU MIŁOSIERDZIA

 

Słowo wprowadzenia
– ks. Stanisław Łabendowicz

 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

Wychowywać do piękna
– ks. Wojciech Wojtyła

Emocje a wychowanie
ks. Marek Dziewiecki

O doświadczeniu wiary: między samotnością a wspólnotą
ks. Mariusz Jagielski

 

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

Wymiana darów duchowych owocem Światowych Dni Młodzieży
ks. Jarosław Wojtkun

Katecheza szkolna w integralnej formacji ucznia
ks. Adam Maj

Przesłanie papieża Franciszka do młodych o miłosierdziu
ks. Stanisław Łabendowicz

 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

„Mały Książę”: analiza psychopedagogiczna
– ks. Marek Dziewiecki

Agresja wśród dziewcząt
Aneta Sylwia Baranowska

 

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

Zadania katolickiego wychowawcy
ks. Marek Dziewiecki

Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela księdza Mieczysława Rusieckiego
Dariusz Adamczyk

Status nauczyciela religii w prawie polskim
Magdalena Machocka

 

V. FORUM KATECHETÓW

Miłość prawem Królestwa Bożego – przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Anna Wolszczak

Kazanie na górze – Osiem błogosławieństw
Anna Kogut

Wiara darem i zadaniem uczniów Chrystusa
Iwona Chrząstowska

 

VI. RECENZJE

Sławomir Nowosad, Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016
ks. Jarosław Wojtkun

 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

Pomoce dydaktyczne

 

 

Streszczenie artykułów: j. polskialt j. angielskialt

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl