KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

WYCHOWANIE W KATECHEZIE


 • Słowo wprowadzenia  – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • „Kościół naszym domem”. Program katechetyczno-duszpasterski na rok szkolny 2011/2012 – ks. bp Henryk Tomasik
 • Wolność jako istota człowieka – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie a powołanie – ks. Marek Dziewiecki

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Nowa ewangelizacja jako wyzwanie wobec katechezy w świetle Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów – ks. Robert Kaczmarek
 • W komunii z Bogiem przez sakramenty – ks. Marek Jagodziński

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Katecheza ewangelizacyjną posługą Kościoła  – ks. Marian Włosiński
 • Wychowanie chłopców – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody zabawowe – gry dydaktyczne i zabawy tematyczne – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Adwentem rozpoczynamy rok liturgiczny  – Grzegorz Księżak
 • Jezus urodził się w Betlejem – Kamilla Borczuch
 • Kościół naszym domem  – Grzegorz Księżak
 • „Zbudowani na Chrystusie”. Reportaż z udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie – Magdalena Korzekwa

  VI. RECENZJE

 • YOUCAT – Katechizm dla młodzieży wyzwaniem dla katechetów

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl