KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

BŁOGOSŁAWIONE DZIEDZICTWO – JAN PAWEŁ II

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Jan Paweł II a powołania – ks. Marek Dziewiecki
 • Błogosławiony Jan Paweł Wielki. Beatyfikacja Świadka Miłości – Magdalena Korzekwa
 • Modlitwa jako istotny czynnik duchowości rodziny chrześcijańskiej – ks. Jacek Mizak
 • Zachwyca mnie tylko wielka miłość! – z ks. Markiem Dziewieckim – krajowym duszpasterzem powołań – rozmawia Magdalena Korzekwa

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Warunki trwania we wspólnocie z Jezusem: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24) – ks. Marek Dziewiecki
 • Teologiczne znaczenie pojęcia koinonia – ks. Marek Jagodziński
 • Ocalenie świata od totalnej zagłady – katecheza o potopie – Dariusz Adamczyk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Człowiek i jego wolność – ks. Marek Dziewiecki
 • Chrystocentryzm katechezy w ujęciu Jana Pawła II – ks. Stanisław Łabendowicz

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody pracy z Pismem Świętym w katechezie z uwzględnieniem dynamiki grupy – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Udoskonalenie katechezy przez lepsze przygotowanie do przyjęcia Słowa Bożego – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Katecheza spotkaniem z Panem Bogiem – Katarzyna Kosmala
 • Święty Stanisław Kostka – patron młodzieży – Elżbieta Bieniek
 • Błogosławiony Jan Paweł II – Świadek Chrystusa – Grzegorz Księżak

VI. RECENZJE

 • ks. Marek Dziewiecki, „Problemy z seksualnością” (Wydawnictwo eSPe, Kraków 2011) – z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa   

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl