KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

W KOMUNII Z BLIŹNIMI

 
 • Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Communio z braćmi, czyli miłość bliźniego – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie to przejaw miłości bliźniego – Z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Być ewangelizowanym i ewangelizować – ks. Marek Dziewiecki
 • Geneza zła w perspektywie Rdz 3 – Dariusz Adamczyk
 • Pismo Święte w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Kłamstwo antropologiczne i jego ofiary – ks. Marek Dziewiecki
 • Wychowanie społeczne w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum – Elżbieta Bieniek
 • Wybrane metody pracy z tekstem biblijnym – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW

 • Błogosławiony papież Jan Paweł II – przyjaciel dzieci – Teresa Sokół
 • Błogosławiony papież Jan Paweł II – nasz orędownik w niebie – Ewa Majcher
 • Beatyfikacja papieża Jana Pawła II – dar i znak Bożego Miłosierdzia – Ewa Hodyra
 • „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Beatyfikacja Papieża Jana Pawła II darem i zadaniem – Jolanta Strojek
 • Jan Paweł II – obrońca godności człowieka – Ewa Molik
 • Świętość codzienności – scenariusz apelu lub wieczornicy – Izabela Cierlik, Beata Tarnawska
 • Biskup Piotr Gołębiowski. Scenariusz akademii z okazji Dnia Patrona – Oprac. Agnieszka Bieniek-Stężalska, Dominika Rybska-Strzelczyk

VI. RECENZJE

 • Elena Bosetti, Donne della Bibbia. Bellezza, intrighi, fede, passione (Orizzonti Biblici nuova serie), Assisi 2010 – ks. Jacek Kucharski

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski   j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl