KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

PROCEDURA RECENZOWANIA

 • Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 • Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie formalnej przez jednego z członków Redakcji oraz redaktorów tematycznych, a następnie są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji czasopisma oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.
 • Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 • W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
 • Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
 • Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej ZFK.
 • Powyższa procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 Do pobrania: Formularz recenzji naukowej altalt
 

 

 

RECENZENCI


R. 2019

 • Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • O. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Dr. Piotr Kubiak
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. dr hab. Artur Zuk


R. 2018

 • Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • O. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Dr. Piotr Kubiak
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. dr hab. Artur Zuk


  R. 2017

 • Prof. UP dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • O. dr hab.Andrzej Jastrzębski OMI
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Dr. Piotr Kubiak
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. dr hab. Artur Zuk


  R. 2016

 • Prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Prof. DDr. Janusz Surzykiewicz
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
 • Ks. dr hab. Artur Zuk


  R. 2015

 • Prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa


  R. 2014

 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak
 • O. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ
 • Ks. dr hab. Jacek Goleń
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Prof. WSH dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • Prof. dr hab. Helena Słotwińska
 • Ks. prof. dr hab. Jan Szpet
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa


  R. 2013

 • Prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • Prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając


  R. 2012

 • Prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • Prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając


  R. 2011

 • Prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • Prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając


  R. 2010

 • Prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • Prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając


  R. 2009

 • Prof. UJK dr hab. Dariusz Adamczyk
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Roman Kuligowski
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński
 • Ks. prof. KUL dr hab. Adam Maj
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 • Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
 • Ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda
 • Prof. KUL dr hab. Alina Rynio
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
 • Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
 • Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński
 • S. prof. KUL dr hab. Halina Wrońska
 • Ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl